Ota-onalar fikri

Ota-onalar INVENTO hamjamiyatining ajralmas qismidir. Ular talabalarimizning ta'lim maqsadlariga erishish va jamiyatimizni mustahkamlash uchun qimmatli tajriba va energiya olib keladi.

INVENTO UIS'da biz ota-onalar bilan yaqin hamkorlik qilishga ishonamiz. Ota-onalar va o'qituvchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish turli yo'llar bilan amalga oshiriladi, masalan, IB PYP axborot forumlarida qatnashish, psixologimiz boshchiligidagi darslar, ota-onalarning Toddle kabi maktab bilan aloqasi uchun platformadan foydalanish.