Post 17.11.2022

📝Grade 3B learners interviewed the Rector of Akfa University, Behzod Jalilov. He shared his experience and knowledge about how people organise their financial resources by saving, sharing, and spending.

✨INVENTO — Engage. Enhance. Empower
—————————

📝Учащиеся класса 3Б взяли интервью у ректора Akfa University, Бехзода Джалилова. Он поделился своим опытом и знаниями о том, как люди организуют свои финансовые ресурсы, сберегая, делясь и расходуя их.

✨ INVENTO — Взаимодействие. Совершенствование. Новые возможности
—————————

📝3B sinf o'quvchilari Akfa universiteti rektori Behzod Jalilov bilan suhbatlashdilar. U odamlar o'zlarining moliyaviy resurslarini tejash, almashish va sarflash orqali qanday tashkil qilishlari haqida o'z tajribalari va bilimlari bilan o'rtoqlashdi.

✨ INVENTO — Hamkorlik. Mukammallik. Yangi imkoniyatlar
#classes_ac